Ompelukaavat ja ohjeet ompeluun

Henkilökohtainen palvelu ja nopeat toimitukset – PDF-kaavat saat käyttöösi heti

Ompelukaavat ja ohjeet ompeluun

Henkilökohtainen palvelu ja nopeat toimitukset – PDF-kaavat saat käyttöösi heti

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999, 10§ ja 24§) ja UE:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Tietosuojaseloste

Laatimispäivä 09.05.2018, muokattu 24.2.2022

REKISTERINPITÄJÄ

JUJUNA OY

Y-tunnus: 3267825-4 Www: www.jujuna.fi Osoite: Orimuskatu 80 B 4, 33580 Tampere

Sähköposti:[email protected]

REKISTERIASIOITA HOITAA

Jenni Kulmala

Osoite: Orimuskatu 80 B 4, 33580 Tampere

Sähköposti: [email protected]

Asiakasrekisteri

Rekisteri sisältää kaikki asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavat tiedot. 

Rekisterissä olevat tiedot hankitaan pääasiassa henkilöltä itseltään. Tietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen eli sopimukseen. Asiakassuhteen hoitaminen ei ole mahdollista ilman tietojen antamista. Tietoja voidaan käyttää myös markkinointi- ja tiedotustarkoituksiin oikeutetun edun perusteella. Lisäksi henkilöltä pyydetään erikseen hyväksyttävä lupa markkinointiviestinnän lähettämiseen verkkokaupan kassasivulla.

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muita teknisiä suojakeinoja hyväksikäyttäen. Rekisteriin on pääsy vain rekisterinpitäjällä ja hänen valtuuttamillaan palveluntuottajilla. Kaikkia käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille säännönmukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille näiden lakiin perustuvan tietojensaantioikeuden toteuttamiseksi. Muutoin tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella tai valtuutuksella. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Henkilöllä on oikeus tarkastella ja muuttaa rekisterissä olevia tietoja. Tietojen poistaminen on mahdollista lain edellyttämän säilytysajan jälkeen. Tietojen muuttamiseksi henkilön on tehtävä kirjallinen pyyntö ja toimitettava se rekisteristä vastaavalle henkilölle. Henkilön tulee voida todistaa henkilöllisyytensä pyyntöä tehdessään.

Liity mukaan sisäpiiriin!


OLEMME LOMALLA

Vietämme juhannusta ja olemme koulutuksessa 20.-27.6. välisen ajan.

Tilauksia pakataan ja postitetaan seuraavan kerran 28.6.

PDF-kaavat  ja E-kirjat kulkevat normaalisti.